Volley Haasrode Leuven stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Volley Haasrode Leuven. Tijdens uw interactie met Volley Haasrode Leuven kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres, geboortedatum, nationaal nr en telefoonnummer enz.). Dit zijn uw 'persoonsgegevens'. In deze verklaring ('Privacyverklaring') wordt het volgende uiteengezet:

 1. Reikwijdte en aanvaarding
 2. Door Volley Haasrode Leuven verzamelde persoonsgegevens
 3. Persoonsgegevens van minderjarigen
 4. Waarom Volley Haasrode Leuven persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt
 5. Delen van persoonsgegevens door Volley Haasrode Leuven
 6. Uw rechten
 7. Veiligheid en bewaren van gegevens
 8. Hoe contact opnemen

1. Reikwijdte en aanvaarding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel competitievolleybal te kunnen spelen of leden te kunnen bereiken via verschillende communicatiekanalen. Door gebruik te maken van de site Volley Haasrode Leuven (zie definitie hieronder) of door aansluiting als lid of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de site Volley Haasrode Leuven (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen of niet aan te sluiten als lid.
Volley Haasrode Leuven behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

 

2. Door Volley Haasrode Leuven verzamelde persoonsgegevens

Volley Haasrode Leuven kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

 • Online en elektronische interacties, onder andere via website van Volley Haasrode Leuven, mobiele applicaties, sms-programma’s of 'branded' pagina's of applicaties van Volley Haasrode Leuven op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (Volley Haasrode Leuven site).
 • Offline interacties met ons, onder andere via marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de events van Volley Haasrode Leuven.
 • Offline aansluiting als spelend lid of als niet-spelend lid van Volley Haasrode Leuven en de daaruit voortvloeiende aansluiting bij de Koninklijke Vlaamse Volleybal Bond.
 • Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Volley Haasrode Leuven, of door dienstverleners namens Volley Haasrode Leuven, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

 

2.1. Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Volley Haasrode Leuven nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer)
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, nationaal nr, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geo-locatie).
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres).
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Volley Haasrode Leuven (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord).
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Volley Haasrode Leuven over uw ervaring met Volley Haasrode Leuven producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Volley Haasrode Leuven ).
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Volley Haasrode Leuven (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar de site van Volley Haasrode Leuven.

 

2.2. Gegevens die we verzamelen wanneer u de site van Volley Haasrode Leuven gebruikt

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanner u de site van Volley Haasrode Leuven bezoekt. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

 

2.3. Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn gegevensverzamelaars van Volley Haasrode Leuven via sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto,). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

 

3. Persoonsgegevens van minderjarigen

Volley Haasrode Leuven vraagt of verzamelt enkel persoonsgegevens van aangesloten leden en/of vrijwilligers, leveranciers & sponsors. Als Volley Haasrode Leuven ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van personen die geen lid, vrijwilliger, sponsor of leverancier zijn, dan zal het de persoonsgegevens van deze perso(o)n(en) zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Volley Haasrode Leuven kan persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming om dezelfde reden als aangehaald in punt 2.

 

4. Waarom Volley Haasrode Leuven persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Volley Haasrode Leuven verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Volley Haasrode Leuven kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen:

  Om uw bestelling(en) te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.

 • Onderhoud van uw account:

  Om uw accounts bij Volley Haasrode Leuven te creëren en te onderhouden.

 • Consumentendienst:

  Om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.

 • Betrokkenheid van de leden:

  Om u actiever te betrekken bij onze club. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door u is gegenereerd.

 • Personalisering:

  Volley Haasrode Leuven kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. onze website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. betaling(en)). Zo krijgt Volley Haasrode Leuven een vollediger beeld van u als lid, vrijwilliger of klant, waarmee Volley Haasrode Leuven u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van informatie over eerder gebruik van de website of om onze organisatie als club te verbeteren.

 • Nieuwsberichten:

  Om nieuwsberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Volley Haasrode Leuven, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

 • Sociale functies:

  Om u een aantal sociale functies aan te bieden. Wanneer u een Volley Haasrode Leuven site met een community-functie bezoekt en foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan Volley Haasrode Leuven de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven. Volley Haasrode Leuven kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een 'tell-a-friend'-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden. Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers. Volley Haasrode Leuven kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u sociale netwerk-functies van derden gebruikt, zoals 'Facebook Connect' of 'Facebook Like'. Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Volley Haasrode Leuven site, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden. Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Volley Haasrode Leuven bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Volley Haasrode Leuven over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Volley Haasrode Leuven site, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor onderzoek.

5. Delen van persoonsgegevens door Volley Haasrode Leuven

Volley Haasrode Leuven deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. Volley Haasrode Leuven kan uw persoonsgegevens wel voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

 

5.1. Officiële instanties

Volley Haasrode Leuven kan uw persoonsgegevens delen voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om aansluitingen te verwerken, federale diensten, ... ).

 

5.2. Dienstverleners

Volley Haasrode Leuven kan een beroep doen op dienstverleners en contractanten om diensten te verlenen namens Volley Haasrode Leuven. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. Volley Haasrode Leuven eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

5.3. Partners en gemeenschappelijke promoties

Volley Haasrode Leuven kan gemeenschappelijke of mede gesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw mogelijke interesse, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Volley Haasrode Leuven raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Volley Haasrode Leuven, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

 

5.4. Wettelijke vereisten en cluboverdracht

Volley Haasrode Leuven kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Volley Haasrode Leuven te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Volley Haasrode Leuven door een andere club, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door Volley Haasrode Leuven wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

 

6. Uw rechten

6.1. Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Volley Haasrode Leuven en kunt dat doen door:

 • De instructies te volgen in het betreffende bericht.
 • Als u een account hebt bij Volley Haasrode Leuven, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met berichten te wijzigen.
 • Met ons contact op te nemen.

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen berichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Volley Haasrode Leuven kunt ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen) en wedstrijdinstructies voor spelende leden en begeleiders.

 

6.2. Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als Volley Haasrode Leuven geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is. U hebt ook het recht om Volley Haasrode Leuven te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij Volley Haasrode Leuven een account hebt voor een Volley Haasrode Leuven site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel 'uw account' of 'uw profiel' op de Volley Haasrode Leuven site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.

 

7. Veiligheid en bewaren van gegevens

7.1. Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Volley Haasrode Leuven een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving:

  Volley Haasrode Leuven slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor bestuur, trainers/coaches en begeleiders van Volley Haasrode Leuven op 'need-to-know'-basis. Volley Haasrode Leuven volgt in dit verband ook de normen die algemeen zijn aanvaard.

 • Versleuteling van betaalgegevens:

  Volley Haasrode Leuven maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals bankgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in onze webshop of betaling via overschrijving naar Volley Haasrode Leuven).

 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang:

  Volley Haasrode Leuven verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen. Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

 

7.2. Bewaring

Volley Haasrode Leuven zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Volley Haasrode Leuven gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

 

8. Contact opnemen

Volley Haasrode Leuven treedt op als 'verantwoordelijke voor de verwerking' voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Volley Haasrode Leuven persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

  • Email:
   privacy@volleyhaasrodeleuven.be
 • Postadres:
  Volley Haasrode Leuven V.Z.W.
  Frans Vermeylenstraat 9
  3000 Leuven

© website powered by Twizzit.com